Hypnose bij Kinderen

kids, child, small-4967808.jpg

Kinderen en Hypnose

Het werken met kinderen is erg fijn en gemakkelijk. Kinderen hebben over het algemeen
geen angst voor hypnose en zijn ook gemakkelijk naar een staat van diepe hypnose te brengen.

Doordat ze een groot voorstellingsvermogen en fantasie hebben zijn ze met hypnose tot verbluffende resultaten in staat.

Bij het werken met kinderen houden we rekening met hun leeftijd, taalvaardigheid en begrippenkader.

kids, children, doodle-1099709.jpg

Leeftijden en toepassingen

In principe is hypnose voor kinderen toepasbaar tussen de leeftijd van 4 tot 18 jaar.  Afhankelijk van de ontwikkeling kiezen we bij de leeftijd van 12-18 ook wel voor ‘volwassenen hypnose’.

Kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep.
Behandelingen kunnen daardoor veelal korter duren dan bij volwassenen.
Kinderen vinden hypnose fijn en de reactie op de behandeling is meestal snel merkbaar. Naast
verbetering van fysieke klachten worden het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid er vaak
door vergroot.

Ook zelfhypnose is ze vaak eenvoudig aan te leren en kan dan een heel waardevol stuk gereedschap worden. Zelfhypnose kan kinderen o.a. helpen bij:

  • Leren
  • Maken van proefwerken
  • In slaap vallen
  • Angsten
  • Pijnvermindering
  • Zelfvertrouwen
  • ADHD
  • Ontspannen
  • Etc.

Er is ook een lange lijst van aandoeningen en klachten waarbij we hypnose kunnen gebruiken.

 

cat, space, astronaut-3695213.jpg

Hoe gaat het in zijn werk?

Werken met kinderen is, terecht, gebonden aan aan regels. Zo is er, bij kinderen jonger dan 12, toestemming nodig van de wettelijke verzorgers. Dit zijn meestal beide ouders. Zonder een, door beide ouders, getekende behandelovereenkomst kan dan ook niet begonnen worden met de behandeling. Bij kinderen tussen 12 en 16 is ook toestemming nodig van het kind zelf.

Voordat we iets gaan doen vindt er altijd een intakegesprek plaats. Wanneer, na dit gesprek, we tot een afspraak voor een behandeltraject komen krijgen de de ouders een folder mee met achtergrondinformatie over hypnose bij kinderen, hoe het verloop van de sessies zal zijn, en wat er van hen verwacht wordt.